השכרת גנרטור

השכרת גנרטור כולל כבל מאריך
המחיר אינו כולל דלק, יש למלאת דלק לפני היציאה לשטח! (אא"כ סוכם אחרת)

הפעלת גנרטור:
1 לבדוק שיש דלק בגנרטור
2 לבדוק שיש שמן
3 ברז הדלק שיהיה פתוח (בגנרטור של שימלר, לסובב ימינה את הכפתור האדום שעל מכסה הדלק).
4 פתיחת צ'וק (משיכה).
5 משיכה מהירה להפעלה.
6 לאחר התנעה לסגור את הצו'ק (ללחוץ פנימה).
7 אם לא נדלק עדיין, יתכן ויש הצפה, להמתין 5 דקות, או לסגור את הצו'ק.
8 חיבור מכשיר חשמלי לגנרטור, רקל אחר שהזרם היתייצב, וכן לנתק את כל המכשירים לפני כיבוי הגנרטור.
9 במהלך השימוש לשים לב שלא דולקת מנורה אדומה של OVERLOAD וכן שלא דולקת מנורת השמן.
רמקול סטנדרתי צורך כ - 500 וואט.
 
בעבודה עם הגברה בעזרת גנרטור, חובה שיהיה לגנרטור מייצב זרם, חיבור מכשירים לגנרטור יעשה רק לאחר שהזרם התייצב. 
בסיום השימוש חובה קודם כל לנתק את המכשירים מהגנרטור ורק לאחר מכן אפשר לכבות את הגנרטור.
Coi בניית אתרים
0
תפריט דף הבית טלפוןwaze